Departamentul Tehnologie Electronică şi Fiabilitate

Înființat în 1971 sub numele de „Catedra Tehnologie Electronică şi Fiabilitate”, Departamentul Tehnologie Electronică şi Fiabilitate (TEF) din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea POLITEHNICA din București a avut în cele peste 4 decenii de activitate o importantă contribuție în dezvoltarea educațională și cercetarea științifică românească și internațională.

La nivel educațional, cadrele didactice din Departamentul Tehnologie Electronică şi Fiabilitate au introdus și dezvoltat discipline și programe integrale de studiu destinate studenților din cadrul mai multor facultăți ale UPB, în domeniile specifice Departamentului. Suportul pentru cursurile susținute a fost publicat sub formă de cărți de specialitate, culegeri și îndrumare de laborator la mai multe edituri naționale de prestigiu, recunoscute CNCSIS, sau difuzate sub formă electronică pe paginile Web ale grupurilor de cercetare sau în cadrul platformelor e-learning.

Activitatea didactică a membrilor Departamentului TEF constă în:

  • susținerea unor discipline din cadrul pregătirii generale a studenților facultăților din cadrul UPB (Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine), ciclul de studii de licență
  • susținerea unor discipline din cadrul pregătirii specializate a studenților, discipline comune (opționale de la toate programele de studiu) sau specifice programului de studiu Microelectronică, Optoelectronică și Nanotehnologii (MON)
  • coordonarea a 3 programe de studii universitare de masterat: „Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET), „Optoelectronică” (OE) și „Tehnologii avansate în electronica auto” (TAEA), ultimul în colaborare cu Departamentul EAII
  • conducere doctorat (4 profesori implicați în coordonarea studiilor de doctorat)

La nivelul cercetării științifice, membrii Departamentului Tehnologie Electronică şi Fiabilitate au publicat numeroase articole în reviste și volumele unor conferințe internaționale indexate WOS (Web of Science), IEEE Xplore și alte baze de date reprezentative pentru domeniul tehnic. Departamentul TEF a contribuit de-a lungul timpului la buna desfășurare a mai multor evenimente științifice de marcă, cu impact în comunitatea academică și tehnică, iar în prezent putem aminti implicarea cadrelor didactice în organizarea conferințelor internaționale SIITME, ATOM-N, International Conference on Quality and Dependability – CCF sau a concursurilor studențești TIE / TIE+. Cadrele didactice din Departamentul TEF au participat, ca Directori de proiect sau ca membri, în echipele mai multor proiecte de cercetare naționale / internaționale, cu contribuții notabile aduse la devoltarea domeniului ingineriei electronice.

În cadrul Departamentului Tehnologie Electronică și Fiabilitate își desfășoară activitatea 5 grupuri de cercetare axate pe următoarele domenii: Tehnologii electronice, Optoelectronică, Calitate și siguranță în funcționare, Compatibilitate electromagnetică și Prelucrarea complexă a datelor.