TEF

Universitatea Politehnică din București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul Tehnologie Electronică și Fiabilitate

Optoelectronic Research Center

EUROQUALROM – Calitate, Fiabilitate si Tehnologii Informatice

CETTI - Centrul de Electronică Tehnologică și Tehnici de Interconectare

ATOM-N - International Conference "Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies"

TIE - Interconnection Tehniques in Electronics

SIITME - International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging

Facebook: Electronic Technology and Reliability Department - ETTI, UPB